Lazer Kesim

Profil kesim makinamız -10m x 4m gibi geniş bir ölçekte ve 120mm'ye kadar kalınlıktaki plakaları işleyebilmketedir. Hardox ve W eldox gibi sertliği yüksek metallerde kullanıldığında da etkilidir.


Uygulama Görselleri

Lazer Kesim Lazer Kesim Lazer Kesim Lazer Kesim Lazer Kesim