Bükme

Bükme işleminin sonuçları plaka, kullanılar araç-gereç ve yönteme bağlı olarak değişir.


Plaka

Yüksek mukavemetli plakaların bükülmesi için daha büyük kuvvet ve daha geniş bir kalıp açısı gereklidir. Eğer plaka kalınlığının on katı, plaka uzunluğundan daha fazla ise ince plakalar daha küçük açıya sahip kalıplarda bükülebilir.


Araç-Gereç

Hardox ve Weldox gibi plakaların bükme işleminde en önemli parametre kalıp yarıçapıdır. Daha yumuşak çelik plakalarının bükümünde önerilen ya da önerilenden daha küçük yarı çaptaki kalıplar kullanılabailir. Daha sert plakalarda ise önerilen ya da önerilenden daha büyük yarıçaptaki kalıplar kullanılabilir.


Bükme İşlemi

Sürtünme
Kalıp kenarlarının temiz ve hasarsız olması, bu kenarlara yerleştirilen döner çubukların da yağlanmış olması sürtünmeyi indirger ve kırılma riskini azaltır.


Bükme Kuvveti

Bükme için gerekli olan kuvvet aşağıdaki formülden hesaplanabilir. (1 ton = 10 kN).

Rm : Çekme mukavemeti
b : Bükme uzunluğu
t : Plaka kalınlığı
W : Kalıp genişliği


Uygulama Görselleri

Bükme Bükme